AKILLI HASTA TAKİP SİSTEMİ
Uzaktan Kronik Hasta Takip ve İzleme Sistemi Tasarımı
Dünya üzerinde milyonlarca insan kardiyovasküler hastalıklar, diyabet (diabetes mellitus) ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla hayatlarını sürdürmektedir.

Bu hastalıkların teşhisi ve teşhis sonrası kişilere ve dolayısıyla da sağlık sistemine maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır. Bu noktada hem erken teşhisin hem de teşhis sonrası hastalıkla ilintili şeker, tansiyon, kalp ritmi, kandaki oksijen yüzdesi ve vücut ısısı gibi yaşamsal verilerin sürekli takibi oldukça önem taşımaktadır. Bu tür verilerin hastane ve poliklinik ortamında takip edilebilmesine rağmen, hastaların sürekli takibi ve hayat standartları düşünüldüğünde hem maliyetli olmakta hem de kolaylıkla uygulanamamaktadır. Bahsedilen verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilebilmesi için kullanılan hastane içi teknolojiler oldukça gelişmiş olmasına rağmen aynı şey hastane dışı ev ve ofis gibi ortamlar için geçerli değildir. Hâlihazırda oldukça gelişmiş olan ve günlük hayatımızda geniş yer tutan kablosuz iletişim teknolojilerinin bu tarz hastalıkların hem erken tanısında hem de teşhisinde kullanılması sağlık alanında köklü değişiklikler getirecektir.

Bu projeyle de amaçlanan; şeker, tansiyon, kalp ritmi, kandaki oksijen yüzdesi ve vücut ısısı gibi hayati verilerin 7/24 takibini sağlamak ve ilgili sağlık ekibiyle hasta arasında iletişim kurmaktır. "Akıllı Hasta Takip Sistemi (AHTS)" geliştirilme süreci devam etmektedir.